Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κύριο συστατικό του οδοντιατρικού κέντρου NICOSIA DENTAL CENTER  είναι η διαπροσωπική σχέση με τους ασθενείς μας, με τους περισσότερους εκ τους οποίους είμαστε και φίλοι.

Δεύτερο εξίσου σημαντικό συστατικό είναι η ειλικρίνεια. Ενημερώνουμε  τους ασθενείς μας αν κάτι πρόκειται να πονέσει η όχι. Ιδιαίτερα στους ασθενείς που φοβούνται προσπαθούμε να καταλάβουμε την αιτία του φόβου τους και μετά από συζήτηση  αναλύουμε το σχέδιο θεραπείας. Πολλές φορές ο φόβος προέρχεται από άγνοια η από μια παλιότερη αποτυχημένη οδοντιατρική προσέγγιση.

Τρίτο και κύριο συστατικό είναι η εκπαίδευση των ασθενών μας στα οδοντιατρικά προβλήματα. Ενημερώνοντας όσο πιο αναλυτικά γίνεται  τους ασθενείς για το πρόβλημα και τις πιθανές επιλογές τους, τους δίνουμε  την δυνατότητα να αποφασίσουν μαζί μας για το τι πρέπει να γίνει. Οι ενδοστοματικές φωτογραφίες  που τις βλέπουμε μαζί μετά  είναι ένα επιπλέον τρόπος κατανόησης των προβλημάτων τους. Έτσι  εκφράζοντας με απλά λόγια τις παθήσεις των δοντιών αλλά και το πλάνο θεραπείας εκπαιδεύουμε  τους ασθενείς μας, ώστε να γνωρίζουν και αυτοί τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο στόμα τους.

Παρόλο που η αίθουσα υποδοχής έχει φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να ηρεμούν οι ασθενείς,  προτιμούμε να εργαζόμαστε με  ραντεβού μου ώστε να μην περιμένουν . Γι’αυτό και δεχόμαστε  ασθενείς συνήθως  με ραντεβού. Υπάρχουν περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα στους ασθενείς μου που απαιτούν περισσότερη ώρα από όση είχαμε αρχικά προβλέψει ,ή και έκτακτα περιστατικά οξέος πόνου με αποτέλεσμα κάποιες φορές να υπάρχει μικρή καθυστέρηση. Ο σεβασμός στο πρόβλημα του συνανθρώπου είναι πολιτισμός.

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Έχουμε καλύψει όλες τις οδοντικές σας ανάγκες
01.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

02.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

03.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

04.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

05.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

06.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

07.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

08.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

09.

Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή που περιγράφει την υπηρεσία που αναφέρατε παραπάνω.

elGreek
Scroll to Top